Runen cursus 'De RunenReis'

Wat zijn de Runen, wat kan je ermee en hoe krijg je het lezen, schrijven, begrijpen en gebruiken onder de knie krijgen? In De RunenReis ga je acht avonden verspreid over acht maanden aan de slag met de Runen.

Er zijn verschillende varianten van het Runenschrift, omdat het Runenschrift in de loop van de tijd is veranderd, bijgeschaafd en aangepast aan andere culturen. Wij werken met het oudste schrift: het Ouder Futhark.

Het Futhark is onderverdeeld in drie groepen, waarbij één groep een 'Aett' wordt genoemd. Elk Aett kent acht letters. In totaal kent het Ouder Futhark 24 letters, die elk een eigen teken hebben, een eigen betekenis en een eigen spirituele waarde. De eerste letter bijvoorbeeld, Fehu, is de letter F, betekend 'vee' en staat onder andere voor rijkdom, maar ook voor energie wat nog gaat manifesteren.

Daarnaast kent het Futhark zijn eigen magie, in de vorm van Stadhagaldr. Dit is het lichamelijk uitbeelden van een rune, wat lijkt op Yoga (de Stadha), en het chanten / zingen van de Runen (Galdr). Je kunt ook divineren (inzicht krijgen in heden, verleden, toekomst) met de Runen, waarbij je stenen of houtschijven gebruikt waar de Runen ingekerfd zijn.

Tijdens de RunenReis gaan we dit allemaal onderzoeken en eigen maken. We behandelen één Aett per twee avonden, waarbij we diep ingaan op de betekenissen, het lezen en het schrijven, de Stadhagaldr en de divinatie. We maken onze eigen Runen van klei, steen of hout. We leren en we mediteren in de Tempelkamer en als huiswerk mediteer je thuis ook op de Runen.

Tijden:

Één woensdagavond per maand, van 19:30 - 22:00.

Kosten:

15 euro per avond of 110 euro in één keer. Draagkrachtkorting: 10 euro per avond.

 

Een Runenset van houtschijfjes. Dit is het Ouder Futhark.